Project Details

European languages are members of the same family. The languages only differ in their grammar and their most common words.

  • Category : Marketing
  • Client : Kers
  • Location : USA
  • Completed Date : 2018
  • Manager : Skermset

III. ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM KONGRESİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında
Sürdürülebilir Geleceği Birlikte Tasarlamak

9-10 KASIM 2023
İzmir-TÜRKİYE

Kongre Kitabı Çıktı!