Bildiri Konuları 

“Sürdürülebilir Geleceği Birlikte Tasarlamak” ile ilgili konu başlıklarıyla hazırlanacak özgün araştırma çalışmaları ve derleme çalışmalar kabul edilecektir. 

Ana Konular 

 • Agroekoloji 
 • Biyoçeşitlilik
 • Gıda, Beslenme ve İklim Okuryazarlığı
 • Gıda Egemenliği 
 • Gıda Toplulukları 
 • İklim Adaleti
 • Kriz Ortamında Gıda, Beslenme ve Sağlık
 • Yoksulluk, Açlık ve Gıda Güvencesizliği
 • Küresel Isınma ve Sağlık Sonuçları
 • Sürdürülebilir Gıda Sistemleri ve Sağlıklı Beslenme Modelleri
 • Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları
 • Sürdürülebilir Gastronomi
 • Sürdürülebilir Kentler
 • Tarım ve Beslenmede Sürdürülebilir Teknoloji Uygulamaları 
 • Sürdürülebilir Yaşam için Disiplinler arası Dayanışma
 • Göç ve Sürdürülebilirlik
 • Sanat ve Tasarımda Sürdürülebilirlik
 • Sanat ve Sürdürülebilirlik
 • Afet Yönetimi ve Sürdürülebilirlik