“COVID-19 SÜRECİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK” ana teması kapsamında;

COVID-19 ve Sağlıklı Yaşam Tarzı

COVID-19 Pandemisi, Beslenme ve Sürdürülebilirlik

Gıda tedariği ve sağlıklı gıdaya erişim
    Pandemide gıda üreticilerinin konumu
    Gıda Endüstrisi ve Sürdürülebilirlik
    Besin Etiketleme ve Sürdürülebilir Yaşam

Gelecekte Alternatif Beslenme ve Besin Kaynakları

Biyolojik Çeşitlilik

Geleneksel Değerlerimiz: Yerel üretim, yerel mutfak

Yerli Malı, Yurdun Malı: Yerel üretimi desteklemek

Kültürel Değerlerimiz ve Coğrafi İşaretleme

Sürdürülebilir Toplum Diyaloğu

Sürdürülebilirlik ve Sivil Toplum Kuruluşları

Yerel Yönetimler ve Sürdürülebilirlik
     Yerel Yönetimlerde Sürdürülebilirlikle İlgili İyi Uygulama Örnekleri

COVID-19, Eşitsizlikler ve Sonuçları

COVID-19 ve Sanat

COVID-19 ve Çalışma Yaşamına Etkileri
      Pandemi Süresince Sağlık Çalışanı Olmak
      Pandemide Kırılgan Gruplar

Kent Yaşamı ve Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik ve Girişimcilik

Sürdürülebilir Tüketici/ Türetici olmak

ÖNEMLİ DUYURU

Değerli öğrencilerimiz, bilim insanlarımız, üyelerimiz, gönüllülerimiz, destekçilerimiz, sivil toplum örgütlerinin kıymetli çalışanları ve tüm gönüldaşlarımız:
Sürdürülebilir Yaşam Derneği olarak 17-18 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleştireceğimizi ilan ettiğimiz 3. Uluslararası Sürdürülebilir Yaşam Kongremiz, toplumca yaşadığımız büyük acı nedeni ile ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Birlik, beraberlik, dayanışma ile üstesinden gelerek yeniden ayağa kalkmak için elele verdiğimiz bu süreç, ardında acılar bıraksa da elbette güzel günlere evrilecek. Yaraların sarıldığı, gönüllerimizdeki acıların yok olmasa da hafiflediği, daha umut dolu günlerde “Sürdürülebilir Geleceği Birlikte Tasarlamak” için daha güçlü bir şekilde biraraya gelene kadar sabır, güç ve dayanışma ile kalalım.

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

Dear esteemed students, scientists, association members, volunteers, supporters, and the valuable employees of non-governmental organizations,
The 3rd International Sustainable Living Congress, which is being organized by the Sustainable Living Association, to be held on March 17-18, 2023, has been postponed to a later date due to the great pain we experience as a society resulting from the major earthquakes that happened on February 6 and 7, 2023.
We hope to unite and come together stronger to “Design the Sustainable Future Together” in more hopeful days when the wounds are healed and the pain in our hearts is relieved if not gone…
Kind regards,