KONGRE BAŞKANI
Prof. Dr. Emine AKSOYDAN

KONGRE SEKRETERİ
Doç. Dr. Duygu AĞAGÜNDÜZ

DÜZENLEME KURULU*
Doç. Dr. Duygu AĞAGÜNDÜZ
Doç. Dr. Meltem SOYLU
Dr. Öğr. Üyesi Büşra AYHAN
Dr. Öğr. Üyesi Nihan ÇAKIR BİÇER
Arş. Gör. Merve ÇAPAŞ
Öğr. Gör. Kübra Damla EKENCİ
Dr. Öğr. Üyesi Z. Begüm KALYONCU ATASOY
Uzm. Dyt. Şeniz ILGAZ
Uzm. Dyt. Deniz İYİGÜNGÖR YEMİŞÇİ
Uzm. Dyt. İrem YAKIŞIKLI
Mücahit ERAKYOL
Uzman A. Tayfun Okşin
Uzman Dyt. Bengisu Çetiner Okşin

BİLİM KURULU*
Prof. Uygun AKSOY, Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO)
Prof. Dr. Emine AKSOYDAN, Sürdürülebilir Yaşam Derneği (SUYADER)
Prof. Amanda AVERY – University of Notthingham
Prof. Maria BRYANT, The University of York, UK
Prof. Dr. Fatma ÇELİK, Biruni Üniversitesi
Prof. Dr. Fatma ÇEVİK, Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Burçin ÇOKUYSAL, Tarım ve Gıda Etiği Derneği
Prof. Dr. Derya DİKMEN, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Nuray EKŞİ, Özyeğin Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi
Prof. Aline Martins de Carvalho, University of Sao Paulo, Brazil
Prof. Dr. Fatma MIZIKACI, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Nur OKUR – Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Gülden PEKCAN, Hacettepe Üniversitesi (E)
Prof. Dr. Nurcan YABANCI AYHAN, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. İrfan EROL, Atılım Üniversitesi
Doç. Dr. Duygu AĞAGÜNDÜZ, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet AKMAN, İzmir Tınaztepe Üniversitesi
Doç. Dr. Zeynep AKYOL ATAMAN, Mt. San Jacinto College, LA, California
Doç. Dr. Taner AZGIN, Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Cihan ERDÖNMEZ, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Doç. Dr. Özlem GÜÇLÜ ÜSTÜNDAĞ, Yeditepe Üniversitesi
Doç. Dr. Şerife KURŞUN KURAL, Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Doç. Dr. Özge KÜÇÜKERDÖNMEZ, Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Reci MESERİ DALAK, Ege Üniversitesi
Assoc. Prof. Theodora MOURATİDOU, Hellenic Mediterranean University
Doç. Dr. Dilek ONGAN, Katip Çelebi Üniversitesi
Doç. Dr. F. Serkan ÖNGEL, Gaziantep Üniversitesi
Doç.Dr. Meltem SOYLU, Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Doç. Dr. Hülya YILMAZ, Medeniyet Üniversitesi
Büşra AYHAN, Gazi Üniversitesi (PhD)
Arzu BULUT, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (PhD)
Nihan ÇAKIR BİÇER, Acıbadem Üniversitesi (PhD)
Merve ÇAPAŞ, Erciyes Üniversitesi (PhD)
Gustavo GARCİA-LOPEZ, Coimbra University, Puerto Rico (PhD)
Polat GOKTAS, School of Computer Science, University College Dublin (PhD)
Leyla KABASAKAL GÜZELOĞLU, Medipol Üniversitesi (PhD)
Z. Begüm KALYONCU ATASOY, Aydın Üniversitesi (PhD)
Murat KAVRUK, Aydın Üniversitesi (PhD)
Holzem MARYVONNE, Rouen University, France (PhD)
Merve TOKPUNAR, Biruni Üniversitesi (PhD)
Ezgi TOPTAŞ BIYIKLI, Alaaddin Keykubat Üniversitesi (PhD)
Uygar D. YILDIRIM, Gaziantep Üniversitesi (PhD)
N. Başak YURTTAŞ, Biruni Üniversitesi (PhD)
Seda GÖKSU, Eindhoven University of Technology, Netherland
*Kurul üyelerimiz önce ünvan sonra soyadına göre alfabetik sıralıdır.

III. ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM KONGRESİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında
Sürdürülebilir Geleceği Birlikte Tasarlamak

9-10 KASIM 2023
İzmir-TÜRKİYE

Kongre Kitabı Çıktı!