Kongre Tarihi ve Yeri: Kongremiz İZMİR’ de gerçekleştirilecektir.
Kongre tarihi: 9-10 Kasım 2023
Kongre web adresi: www.surdurulebiliryasamkongresi.org
Kongre Dili: Kongre dili İngilizce ve Türkçe’dir. Kongre kapsamında sözel bildiri sunumları olacaktır. Sunumlar, İngilizce ve Türkçe olarak yapılabilecektir. Kongre sırasında simultane çeviri hizmeti verilecektir.
Davet mektubu
Kayıt işlemini yaptıran tüm katılımcılara talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece katılımcının kurumundan izin almasına yardımcı olmak amacını taşımaktadır.
Katılım Sertifikası
Tüm katılımcılara Katılım Sertifikası verilecektir.

Sürdürülebilir yaşam, bugünün yaşam gereksinimlerini karşılarken gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da düşünen bir yaşam biçimini benimsemek ve uygulamaktır. Bu etkinliğin amacı da bu tanım kapsamında, sürdürülebilir bir gelecek için yaşamın farklı alanlarında neler yapılabileceğini konunun uzmanları ile tartışarak kongre katılımcılarının ve kongre sonrası ortaya çıkacak yayınlarla da toplumun bu konudaki farkındalığını artırmaktır.

Sağlıklı bir yaşamın temeli olan beslenme ve gıda sistemlerinin bugünkü durumu ve geleceği kongrenin temel konuları arasındadır. Sürdürülebilir gıda ve tarım uygulamaları ile gelecekte sağlıklı beslenme ortamlarının oluşturulması konusu farklı bakış açıları ile tartışılacaktır.

Küresel düzeyde etkilerini çok yoğun yaşadığımız iklim krizi ve etkilerini azaltmaya yönelik önlemler kongre kapsamında tartışılacak bir diğer konudur. Kent nüfusundaki artışla birlikte gündemde olan sürdürülebilir kentler konusu da kongre kapsamında ele alınacaktır.

Kongrede tartışılacak konu başlıkları:

Agroekoloji
Biyoçeşitlilik
Gıda, Beslenme ve İklim Okuryazarlığı
Gıda Egemenliği
Gıda Toplulukları
İklim Adaleti
Kriz Ortamında Gıda, Beslenme ve Sağlık
Yoksulluk, Açlık ve Gıda Güvencesizliği
Küresel Isınma ve Sağlık Sonuçları
Sürdürülebilir Gıda Sistemleri ve Sağlıklı Beslenme Modelleri
Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları
Sürdürülebilir Gastronomi
Sürdürülebilir Kentler
Tarım ve Beslenmede Sürdürülebilir Teknoloji Uygulamaları
Sürdürülebilir Yaşam için Disiplinler arası Dayanışma
Göç ve Sürdürülebilirlik
Sanat ve Sürdürülebilirlik
Afet Yönetimi ve Sürdürülebilirlik