BİLDİRİ GÖNDERİMİ 

ÖZET BAŞVURUSU SIRASINDA  

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR VE GÖNDERME KURALLARI 

Kongre ana başlıkları ile ilgili özgün araştırmalar ve derleme çalışmalar değerlendirmeye alınacaktır. Bildiriler online bildiri sisteminden kabul edilmektedir. 

Bildiri özetleri TÜRKÇE ve İNGİLİZCE olarak gönderilmelidir. Gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.  

Kongremiz doçentlik kriterlerini karşılamaktadır. 

En az 5 farklı ülkeden davetli konuşmacının katılacağı kongre ilgili yönetmeliklere göre “uluslararası” niteliğe sahiptir. Kongrede yalnızca sözel bildiri sunumları gerçekleştirilecektir. Kongrede sunulan bildiriler kongre bitiminden sonra elektronik ortamda TÜRKÇE ve İNGİLİZCE olarak yayınlanacaktır.  

Bildiri Gönderim Tarihi:                   17 Temmuz – 1 Ekim 2023 

Bildiri Sonuçları İlan Tarihi:             15 Ekim 2023 

Tam Metin Son Gönderim Tarihi:     10 Aralık 2023 

Yazım Kuralları 

  • Özet; örnek özet bildiri şablonu kullanılarak hazırlanmalıdır.
  • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
  • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle kısaltılmadan yazılmalıdır.
  • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
  • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır (Kısaltmalar istisnadır.).
  • Özet; amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar kelimeler başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
  • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 350 kelimeyi geçmemelidir.
  • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
  • Bildiri özeti son gönderim tarihi  1 Ekim 2023’dür. 
  • Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için, bildiri gönderen yazarlardan en az birinin kongre kaydının olması gerekmektedir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Geri Bildirim 

Gönderilen bildiriler çift kör-hakemlik süreciyle değerlendirilecektir. Değerlendirme kurulu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda, kongrede sözel bildiri sunmaya hak kazanan ve kazanamayan yazarlara 15 Ekim 2023 tarihinde e-posta yolu ile bilgi verilecektir.  

Sözel Sunumlar. 

Her bir sözel sunum için tartışma dahil olmak üzere 10 dakika sunum süresi verilecek olup, sunumlarda slayt adeti en fazla 10 olabilecektir. Her bir kayıt en fazla 2 adet sözel araştırma makalesi bildirisini ve 1 adet derleme makalesi bildirisini kapsayacaktır. 

Önemli Tarihler 

01 Ağustos – 07 Kasım 2023 Kongre kayıt
17 Temmuz – 01 Ekim 2023 Bildiri Özeti Gönderimi Başlangıç – Bitiş tarihi
15 Ekim 2023 Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Tarihi
03 Kasım 2023 Bildiri Yazarlarının Son Kayıt Tarihi
07 Kasım 2023 Kongre Kayıtları İçin Son Gün
09-10 Kasım 2023 Kongre Tarihi
10 Aralık 2023 Tam Metin Son Gönderim Tarihi

  Kongre özeti ve tam metinler, ISBN numaralı bildiri kitabında yayınlanacaktır.