BİLDİRİ GÖNDERİMİ

ÖZET BAŞVURUSU SIRASINDA

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR VE GÖNDERME KURALLARI

Kongre ana başlıkları ile ilgili özgün araştırmalar ve derleme çalışmalar değerlendirmeye alınacaktır. Bildiriler sadece online bildiri sisteminden kabul edilmektedir.

Bildiri özetleri TÜRKÇE ve İNGİLİZCE sisteme yüklenmelidir. Gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

En az 5 farklı ülkeden davetli konuşmacının katılacağı kongre ilgili yönetmeliklere göre “uluslararası” niteliğe sahiptir. Kongrede yalnızca sözel bildiri sunumları gerçekleştirilecektir. Kongrede sunulan bildiriler kongre bitiminden sonra elektronik ortamda TÜRKÇE ve İNGİLİZCE olarak yayınlanacaktır. 

Bildiri Gönderim Tarihi:                   15 Ocak-20 Şubat 2023
Bildiri Sonuçları İlan Tarihi:             01 Mart 2023

Tam Metin Son Gönderim Tarihi:    14 Nisan 2023

Önemli Not: Kongre kayıt ücretlerinde; Özgün araştırmaları içeren bildiri özetleri için   bir kayıt ücreti ile en fazla 2 adet sözel bildiri, derlemeler için bir kayıt ücreti ile yalnızca bir bildiri gönderilebilir.
* Bildiri kabulunuz onaylandıktan sonra kayıt yaptırabilirsiniz.

 • Bildirilerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

Yazım Kuralları

 • Özet; örnek özet bildiri şablonu kullanılarak hazırlanmalıdır.
 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle kısaltılmadan yazılmalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır (Kısaltmalar istisnadır.).
 • Özet; amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar kelimeler başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 350 kelimeyi geçmemelidir.
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Bildiri özeti son gönderim tarihi 20 Şubat 2023’dür. Online sistem ilan edilen tarihte otomatik olarak kapanacaktır.
 • Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için, bildiri gönderen yazarlardan en az birinin kongre kaydının olması gerekmektedir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirmeye alınmayacaktır.

Geri Bildirim

Gönderilen bildiriler çift kör-hakemlik süreciyle değerlendirilecektir. Değerlendirme kurulu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda, kongrede sözel bildiri sunmaya hak kazanan ve kazanamayan yazarlara 1 Mart 2023 tarihinde e-posta yolu ile bilgi verilecektir.

Sözel Sunumlar.

Her bir sözel sunum için tartışma dahil olmak üzere 10 dakika sunum süresi verilecek olup, sunumlarda slayt adeti en fazla 10 olabilecektir.

Önemli Tarihler

1 Şubat – 16 Mart 2023

Kongre kayıt

15 Ocak- 20 Şubat 2023

Bildiri Özeti Gönderimi Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Mart 2023

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Tarihi

17-18 Mart 2023

Kongre Tarihi

14 Nisan 2023

Tam Metin Son Gönderim Tarihi

ÖNEMLİ DUYURU

Değerli öğrencilerimiz, bilim insanlarımız, üyelerimiz, gönüllülerimiz, destekçilerimiz, sivil toplum örgütlerinin kıymetli çalışanları ve tüm gönüldaşlarımız:
Sürdürülebilir Yaşam Derneği olarak 17-18 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleştireceğimizi ilan ettiğimiz 3. Uluslararası Sürdürülebilir Yaşam Kongremiz, toplumca yaşadığımız büyük acı nedeni ile ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Birlik, beraberlik, dayanışma ile üstesinden gelerek yeniden ayağa kalkmak için elele verdiğimiz bu süreç, ardında acılar bıraksa da elbette güzel günlere evrilecek. Yaraların sarıldığı, gönüllerimizdeki acıların yok olmasa da hafiflediği, daha umut dolu günlerde “Sürdürülebilir Geleceği Birlikte Tasarlamak” için daha güçlü bir şekilde biraraya gelene kadar sabır, güç ve dayanışma ile kalalım.

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

Dear esteemed students, scientists, association members, volunteers, supporters, and the valuable employees of non-governmental organizations,
The 3rd International Sustainable Living Congress, which is being organized by the Sustainable Living Association, to be held on March 17-18, 2023, has been postponed to a later date due to the great pain we experience as a society resulting from the major earthquakes that happened on February 6 and 7, 2023.
We hope to unite and come together stronger to “Design the Sustainable Future Together” in more hopeful days when the wounds are healed and the pain in our hearts is relieved if not gone…
Kind regards,