“Sürdürülebilir Geleceği Birlikte Tasarlamak” ana teması kapsamında;

 

 • Agroekoloji  
 • Biyoçeşitlilik
 • Gıda, Beslenme ve İklim Okuryazarlığı
 • Gıda Egemenliği 
 • Gıda Toplulukları 
 • İklim Adaleti
 • Kriz Ortamında Gıda, Beslenme ve Sağlık
 • Yoksulluk, Açlık ve Gıda Güvencesizliği
 • Küresel Isınma ve Sağlık Sonuçları
 • Sürdürülebilir Gıda Sistemleri ve Sağlıklı Beslenme Modelleri
 • Gıda Toplulukları
 • Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları
 • Sürdürülebilir Gastronomi
 • Sürdürülebilir Kentler
 • Tarım ve Beslenmede Sürdürülebilir Teknoloji Uygulamaları 
 • Sürdürülebilir Yaşam için Disiplinler arası Dayanışma
 • Göç ve Sürdürülebilirlik
 • Sanat ve  Sürdürülebilirlik
 • Afet Yönetimi ve Sürdürülebilirlik

III. ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM KONGRESİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında
Sürdürülebilir Geleceği Birlikte Tasarlamak

9-10 KASIM 2023
İzmir-TÜRKİYE

Kongre Kitabı Çıktı!