logo

Logo

Kongre Hakkında

KURULLAR

KONGRE EŞ BAŞKANLARI

Prof. Dr. Emine AKSOYDAN

Prof. Dr. Ömer ARIÖZ

KONGRE SEKRETERİ

Doç. Dr. Meltem SOYLU

DÜZENLEME KURULU*

Dr. Öğr. Üyesi Betül GÜLŞEN ATALAY

Dr. Öğr. Üyesi Nihan Çakır BİÇER

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÖZPAK AKUŞ

Dr. Öğr. Üyesi Eda PARLAK

Öğr. Gör. Dr. Duygu AĞAGÜNDÜZ

Uzm. Dyt. Şeniz ILGAZ

Uzm. Dyt. BengiSu Çetiner OKŞİN

AFAD Uzmanı Ahmet Tayfun OKŞİN

Arş. Görevlisi Gonca YILDIRIM

*Kurul üyelerimiz önce ünvan sonra soyadına göre alfabetik sıralıdır.