logo

Logo

Kongre Hakkında

KURULLAR

KONGRE EŞ BAŞKANLARI

Prof. Dr. Emine AKSOYDAN

Prof. Dr. Ömer ARIÖZ

KONGRE SEKRETERİ

Doç. Dr. Meltem SOYLU

DÜZENLEME KURULU*

Doç. Dr. Betül GÜLŞEN ATALAY

Dr. Öğr. Üyesi Nihan ÇAKIR BİÇER

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÖZPAK AKKUŞ

Dr. Öğr. Üyesi Eda PARLAK

Öğr. Gör. Dr. Duygu AĞAGÜNDÜZ

Arş. Görevlisi Dr. Büşra AYHAN

Uzm. Dyt. Şeniz ILGAZ

Uzm. Dyt. Bengisu ÇETİNER OKŞİN

AFAD Uzmanı Ahmet Tayfun OKŞİN

Arş. Görevlisi Gonca YILDIRIM

*Kurul üyelerimiz önce ünvan sonra soyadına göre alfabetik sıralıdır.