logo

Logo

Kongre Hakkında

HAKKIMIZDA

Sürdürülebilir Yaşam Derneği (SUYADER), sürdürülebilir yaşam kapsamında,  dünyamızın daha yaşanabilir hale getirilmesi amacıyla sınırlı kaynakların daha verimli kullanılabilmesi ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için bilgiler üretip, bu bilgileri yaşam pratiğine dönüştürme hedefiyle akademisyenler, sosyal bilimciler ve  proje yönetim uzmanları tarafından 2018 yılında kurulmuştur.

Günümüz dünyasında, artan nüfus, hızlı tüketim,  hareketsiz yaşam, yanlış beslenme alışkanlıkları, betonlaşan şehirler, ekonomik istikrarsızlık sonucu mutsuz ve gelecekle ilgili kaygıları olan insanların sayısı hızla artmaktadır. Kronik hastalıklar, temiz ve güvenilir suya ulaşmada sorunlar, gıda güvencesizliği ve açlık gelecekte  tüm toplumları tehdit eden sorunların başında gelmektedir.  SUYADER; Bu sorunların  hızla büyümesinin önüne geçebilmek amacı ile  projeler, araştırmalar, yayınlar aracılığı ile bireylere, ailelere, topluma ve sürdürülebilirlikle ilgili diğer tüm paydaşlara bilgi, yönlendirme ve danışmanlık hizmetleri sunarak toplumu oluşturan bireylerin sürdürülebilir bir yaşama katkı vermelerini sağlayacak  etkinlikler, aktiviteler planlamakta ve hayata geçirmektedir.

Web Sitemiz : suyader.org.tr