Bilimsel İçerik

KONU BAŞLIKLARI

“COVID-19 SÜRECİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK” ana teması kapsamında;

COVID-19 ve Sağlıklı Yaşam Tarzı

COVID-19 Pandemisi, Beslenme ve Sürdürülebilirlik

Gıda tedariği ve sağlıklı gıdaya erişim

Pandemide gıda üreticilerinin konumu

Gıda Endüstrisi ve Sürdürülebilirlik

Besin Etiketleme ve Sürdürülebilir Yaşam

Gelecekte Alternatif Beslenme ve Besin Kaynakları

Biyolojik Çeşitlilik

Geleneksel Değerlerimiz: Yerel üretim, yerel mutfak

Yerli Malı, Yurdun Malı: Yerel üretimi desteklemek

Kültürel Değerlerimiz ve Coğrafi İşaretleme

Sürdürülebilir Toplum Diyaloğu

Sürdürülebilirlik ve Sivil Toplum Kuruluşları

Yerel Yönetimler ve Sürdürülebilirlik

Yerel Yönetimlerde Sürdürülebilirlikle İlgili İyi Uygulama Örnekleri

COVID-19, Eşitsizlikler ve Sonuçları

COVID-19 ve Sanat

COVID-19 ve Çalışma Yaşamına Etkileri

o Pandemi Süresince Sağlık Çalışanı Olmak

o Pandemide Kırılgan Gruplar

Kent Yaşamı ve Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik ve Girişimcilik

Sürdürülebilir Tüketici/ Türetici olmak