Bildiriler

KONU BAŞLIKLARI

“COVID-19 ve Sürdürülebilirlik” ile ilgili konu başlıklarıyla hazırlanacak özgün çalışmalar kabul edilecektir.

Ana Konular

● COVID-19 ve Sağlıklı Yaşam Tarzı

● COVID-19 Pandemisi, Beslenme ve Sürdürülebilirlik

● COVID-19 ve Sürdürülebilir Toplum Diyaloğu

● COVID-19 Pandemisinde Yerel Yönetimde İyi Uygulama Örnekleri

● COVID-19 ve Sanat: Her şeye Rağmen Akan Hayat Damarımız

● COVID-19, Eşitsizlikler ve Sonuçları

● COVID-19 ve Hayat Eve Sığarken- Pandemide Kırılgan Gruplar

● COVID-19 Pandemisi Sonrası Olası Senaryolar

● Geleneksel Değerleri Sürdürmek: Yerel Mutfağımız

● Yerli Malı, Yurdun Malı

● Gelecekte Alternatif Beslenme ve Besin Kaynakları

● Biyolojik Çeşitlilikteki Düşüş ve Eğilimi Tersine Çevirmek

● Besin Sanayi ve Sürdürülebilirlik

● Kent Yaşamı ve Sürdürülebilirlik

● Sürdürülebilirlik ve Girişimcilik

● Sürdürülebilir Tüketici/Türetici Olmak