Bildiriler

KONU BAŞLIKLARI

“COVID-19 ve Sürdürülebilirlik” ile ilgili konu başlıklarıyla hazırlanacak özgün çalışmalar kabul edilecektir.


Ana Konular

● COVID-19 ve Sağlıklı Yaşam Tarzı
● COVID-19 Pandemisi, Beslenme ve Sürdürülebilirlik
● COVID-19 ve Sürdürülebilir Toplum Diyaloğu
● COVID-19 Pandemisinde Yerel Yönetimde İyi Uygulama Örnekleri
● COVID-19 ve Sanat: Her şeye Rağmen Akan Hayat Damarımız
● COVID-19, Eşitsizlikler ve Sonuçları
● COVID-19 ve Hayat Eve Sığarken- Pandemide Kırılgan Gruplar
● COVID-19 Pandemisi Sonrası Olası Senaryolar
● Geleneksel Değerleri Sürdürmek: Yerel Mutfağımız
● Yerli Malı, Yurdun Malı
● Gelecekte Alternatif Beslenme ve Besin Kaynakları
● Biyolojik Çeşitlilikteki Düşüş ve Eğilimi Tersine Çevirmek
● Besin Sanayi ve Sürdürülebilirlik
● Kent Yaşamı ve Sürdürülebilirlik
● Sürdürülebilirlik ve Girişimcilik
● Sürdürülebilir Tüketici/Türetici Olmak
● Sürdürülebilirlikle ilgili diğer konular