Bildiriler

BİLDİRİ KURALLARI

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI VE BAŞVURUDA
DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR


Kongre ana başlıkları ile ilgili özgün araştırmalar değerlendirmeye alınacaktır. Bildiriler sadece online bildiri sisteminden kabul edilmektedir.
Bildiri olarak gönderilecek çalışmalar için etik kurul/araştırma kurulu onayı alınmışsa bu belgenin de bildiri gönderim sistemine ek dosya olarak yüklenmesi gereklidir.
Bildiri özetleri TÜRKÇE ve İNGİLİZCE sisteme yüklenmelidir. Gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
En az 5 farklı ülkeden davetli konuşmacının katılacağı kongre ilgili yönetmeliklere göre “uluslararası” niteliğe sahiptir. Kongrede yalnızca sözel bildiri sunumları gerçekleştirilecektir. Kongrede sunulan bildiriler kongre bitiminden sonra elektronik ortamda TÜRKÇE ve İNGİLİZCE olarak yayınlanacaktır.

Bildiri Gönderimi için son tarih: 10 Mart 2021 Bildiri sonuçlarının ilanı: 15 Mart 2021
Tam metin son gönderim tarihi: 19 Nisan 2021

Yazım Kuralları
● Özet; örnek özet bildiri şablonu kullanılarak hazırlanmalıdır.
● Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
● İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle kısaltılmadan yazılmalıdır.
● Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
● Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır (Kısaltmalar istisnadır).
● Özet; amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar kelimeler başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
● Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 350 kelimeyi geçmemelidir.
● Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
● Bildiri özeti son gönderim tarihi 25 Şubat 2021’dir. Online sistem ilan edilen tarihte otomatik olarak kapanacaktır.
● Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için, bildiri gönderen yazarlardan en az birinin kongre kaydının olması gerekmektedir. Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirmeye alınmayacaktır.

Geri Bildirim
Gönderilen bildiriler çift kör-hakemlik süreciyle değerlendirilecektir. Değerlendirme kurulu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda, kongrede sözel bildiri sunmaya hak kazanan ve kazanamayan yazarlara 05 Mart 2021 tarihinde e-posta yolu ile bilgi verilecektir.


Sözel Sunumlar.
Her bir sözel sunum için tartışma dahil olmak üzere 10 dakika sunum süresi verilecek olup, sunumlarda slayt adeti en fazla 10 olabilecektir. Her bir kayıt en fazla 2 adet sözel bildiriyi kapsayacaktır.

Örnek Özet Bildiri Şablonu
Bildiri Başlığı:
Başlık başlık başlık başlık başlık başlık
Yazar İsimleri:
Sunucu1, Yazar1, Yazar2, Yazar1, Yazar1
Kurum:
1Xxxx Üniversitesi/Hastanesi, xxxx bölümü, Şehir
2Xxxx Üniversitesi/Hastanesi, xxxx bölümü, Şehir
Amaç: Özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet
Yöntem: özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet
Bulgular: özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet
Sonuç: özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet
Anahtar kelimeler: xxx, xxx, xx, xxxx
(Eğer tablo, resim vs. gibi eklemeniz gereken veriler var ise bu bölüme eklemelisiniz.)
Sunucunun Mail Adresi:
Sunucunun Telefon Numarası: